úvod

PORTÁL OPTIMED

Portál OPTIMED

zahájení studia před
akademickým rokem 2015/2016

Portál OPTIMEDNEW

zahájení studia od
akademického roku 2015/2016

Komenda M., Karolyi M., Schwarz D., Bienertová-Vašků J., Zitterbart K., Vašků A., Rektorová I., Souček M., Plánka L., Veverková L., Smrčka M., Štěrba J., Bareš M., Mayer J., Dušek L.
Portál OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství [online], LF MU, [cit.25. 01. 2021].
Dostupný z WWW: http://opti.med.muni.cz. ISSN 2336-6648. Verze 3.2 [2016].