úvod

PROHLÍŽEČ OPTIMED

Pro přístup k jednotlivým nástrojům OPTIMED je nutné přihlášení uživatele prostřednictvím
centrálního autentizačního mechanismu, který zajišťuje Česká akademická federace identit eduID.cz.
V současné době jsou tyto nástroje dostupné pouze studentům a pedagogům na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 

 


Projekt OPTIMED

Komplexní inovace systému výuky oboru Všeobecného lékařství na LF MU v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické.

Výstupy z učení

Systematické větné definice toho, co by student měl znát po absolvování výukových jednotek, kurzů a tedy i celého studia.

Výukové jednotky

Ucelené obsahové bloky výuky, které vedou k vědomostním výstupům a které jsou většinou v časové a logické návaznosti bez ohledu na rozsah a typ výuky.


Registr výstupů z učení

On-line nástroj pro vytváření a následnou aktualizaci výstupů z učení a všech jejich parametrů.

Registr výukových jednotek

On-line nástroj pro komplexní správu výukových jednotek, které obsah popisují výuku oboru Všeobecné lékařství.

Prohlížeč OPTIMED

On-line nástroj pro vyhledávání napříč dostupných obsahem portálu OPTIMED.