úvod

PORTÁL OPTIMED

Pro přístup k jednotlivým nástrojům portálu OPTIMED je nutné přihlášení uživatele prostřednictvím
centrálního autentizačního mechanismu, který zajišťuje Česká akademická federace identit eduID.cz.

nebo pokračovat na

 

 

 


Komenda M., Karolyi M., Schwarz D., Bienertová-Vašků J., Zitterbart K., Vašků A., Rektorová I., Souček M., Plánka L., Veverková L., Smrčka M., Štěrba J., Bareš M., Mayer J., Dušek L.
Portál OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství [online], LF MU, [cit.23. 08. 2019].
Dostupný z WWW: http://opti.med.muni.cz. ISSN 2336-6648. Verze 3.0 [2016].